Školní jídelna

  • Školní jídelna připravuje přesnídávky, obědy a odpolední svačinky přímo v kuchyni v budově školy.
  • Po celý den mají děti k dispozici nápoje (bylinkové čaje a vodu).

Způsob platby:

  • k 15. dni daného měsíce u vedoucí školního stravování v hotovosti.

Způsob odhlašování stravy:

  • Stravu je třeba odhlásit nejlépe den před plánovanou nepřítomností dítěte, popř. do 7,00 hod. dne, kdy dítě onemocní.
  • První den nemoci si mohou rodiče oběd pro dítě odnést ve vlastních nádobách.

Fotogalerie jídelny

Aktuální jídelní lístek ke stažení:

Výše stravného:

3 - 6 let

přesnídávka ....................... 7,- Kč

oběd .................................... 17,- Kč

svačina ...............................  6,- Kč

celkem .......................... 30,- Kč

7 - 10 let

přesnídávka ............................. 8,- Kč

oběd .......................................... 19,- Kč

svačina ......................................  6,- Kč

celkem ................................ 33,- Kč