Akce školy během školního roku

Vycházky do lesa

Venku si hrajeme si a poznáváme přírodu v každém ročním období. Vycházky do lesa jsou zaměřené na ekologii.

Předplavecký výcvik

Předškoláci mají každoročně možnost absolvovat kurz plavání v krytém bazénu ve Vyškově.

Vánoční a velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče

Děti si spolu s rodiči vyrobí vánoční a velikonoční dekorace, které si odnesou domů.

Divadelní představení, naučné pořady a výchovný koncert

Přímo v naší škole děti shlédnou několik divadelních představení ročně, občas se vydáme i do Brna do loutkového divadla Radost. Pravidelně se konají i naučné pořady, canisterapie a každoročně navštěvujeme výchovný koncert ZUŠ v Ivanovicích na Hané.

Společná setkání rodičů a dětí na Svátek matek, Den dětí a při Rozloučení s předškoláky

Na Svátek matek děti nacvičí pro maminky a babičky malé vystoupení. Na Den dětí se na školní zahradě koná sportovní dopoledne se soutěžemi. Při Rozloučení s předškoláky děti předvedou, co se naučily, dostanou pamětní listy a šerpy.

Školní výlet a exkurze do muzea ZOD Švábenice

Ke konci školního roku jezdíváme na školní výlet, většinou do zoo do Vyškova nebo na Svatý Kopeček u Olomouce. Pravidelně pořádáme i exkurzi do muzea zemědělských strojů ZOD Švábenice