Akce školy během školního roku

Vycházky do lesa

Venku si hrajeme si a poznáváme přírodu v každém ročním období. Vycházky do lesa jsou zaměřené na ekologii.

Edukační dny s Policií ČR a dalšími složkami IZS

Pravidelně náš se svým ukázkovým programem navštěvují Policie ČR a další složky integrovaného záchranného systému. Děti si tak mohou prohlédnout zásahová vozidla a vyzkoušet jejich vybavení.

Vánoční a velikonoční dílničky pro děti

Děti si vyrábí vánoční a velikonoční dekorace, které si odnesou domů.

Divadelní představení, naučné pořady a výchovný koncert

Přímo v naší škole děti shlédnou několik divadelních představení ročně, občas se vydáme i do Brna do loutkového divadla Radost. Pravidelně se konají i naučné pořady, canisterapie a každoročně navštěvujeme výchovný koncert ZUŠ v Ivanovicích na Hané.

Společná setkání rodičů a dětí na Svátek matek, Den dětí a při Rozloučení s předškoláky

Na Svátek matek děti nacvičí pro maminky a babičky malé vystoupení. Na Den dětí se na školní zahradě koná sportovní dopoledne se soutěžemi. Při Rozloučení s předškoláky děti předvedou, co se naučily, dostanou pamětní listy a šerpy.

Školní výlety a exkurze do muzea ZOD

Ke konci školního roku jezdíváme na školní výlet, většinou do zoo do Vyškova nebo na Svatý Kopeček u Olomouce. Pravidelně pořádáme i exkurzi do muzea zemědělských strojů ZOD Švábenice

Dny čarodějnic

V říjnu si děti v rámci Halloweenu vyřezávají dýně a ve škole probíhá rej čarodějnic s hudbou, tancem a soutěžemi. Na konci dubna se pak podobná akce opakuje v duchu pálení čarodějnic.

Den duchů

Na dušičky se naše škola promění v malé městečko světýlek a ve spolupráci s hasiči probíhá lampionový průvod, chytání a uspávání duchů v zahradě a další tématický program.

Vánoční čas

Advent s dětmi vždy začínáme rozsvěcením vánočního stromu v Orlovicích a Moravských Málkovicích, kde máme připraven kulturní program pro místní občany. Ve spolupráci se Sokolem Orlovice probíhá Mikulášská nadílka a předvánoční čas pak zakončujeme vánoční besídkou.